20. Dávaj pozor n...

20. Dávaj pozor na vodu

  • Téma: Umelá inteligencia
  • Miesto konania: Stará tržnica- interiér
  • Prezentuje: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre/ Technická fakulta

Informácie

Laboratórium Umelá inteligencia / 2. Umelá inteligencia a životné prostredie

Voda je základ života. Musíme ju chrániť a musíme na ňu dávať pozor. V rámci podujatia návštevníci pomocou použitia kamerových senzorov, algoritmov umelej inteligencie a spracovávania obrazu budú môcť si vyskúšať svoju šikovnosť, motorické schopnosti a svoju sústredenosť pri nasmerovaní robota zo štartovacej pozície do vopred určenej cieľovej polohy, pričom budú musieť dávať pozor na vodu umiestnenú na dráhe a na robotovi. Pohyby dvojkolesového mobilného robota budú ovládané intuitívne - gestami rúk človeka, ktoré pripomína riadenie pásového (tankového) podvozku. Prínosom aplikácie a prepojeného pohyblivého hardvéru je demonštrácia možnosti využitia algoritmov spracovania obrazu a umelej inteligencie na bezdotykové ovládanie zariadení na zabezpečenie hygieny pri riadení rôznych procesov a činností v praxi.