66. Sladká hravá ...

66. Sladká hravá veda

  • Téma: Chémia
  • Miesto konania: Stará tržnica- interiér
  • Prezentuje: Chemický ústav SAV, v. v. i.

Informácie

1. Prezentácia Chemického ústavu SAV, v. v. i. (prezentácia vo formáte ppt), články, banery, postery, časopisy - Chemical Papers.
Reklamné predmety a darčeky “CHÚ SAV, v. v. i.” (odznaky, zápisníky, perá, pexeso, omaľovánky, tajnička, letáčiky) pre účastníkov podujatia.
2. Ukážky rôznych druhov sacharidov → vysvetlenie významných funckií sacharidov v našom živote, súťaž: "Otestuj svoje zmysly". Vzorky uhlíkových a kovových materiálov v tuhom a kvapalnom skupenstve vrátane nanomateriálov (optické vlastnosti, magnetické vlastnosti, atď.) → využitie pri konštrukcii biosenzorov na diagnostiku ochorení.
3. "Kvasinky sú všade okolo nás" – ukážky zo Zbierky kvasiniek sídliacej na CHÚ SAV, v. v. i.. Súťaž: "Otestuj svoje zmysly".
4. Fyziológia rastlín - ukážky z CHÚ SAV, v. v. i..
5. Ukážka rýchlej diagnostiky v klinickej praxi (“ELISA” - enzyme-linked immunosorbent assay” analýza, jednorazové “LFA - Lateral Flow Assay” testy), diagnostika zriedkavých ochorení.
6. Enkapsulácia.
7. Elektrochemická detekcia s prenosným potenciostatom (ukážka využívaných elektród – makroelektródy, jednorazové tlačené elektródy).
8. Konjugovaná vakcína, ako sa pripravuje a z čoho sa skladá? Ako funguje? Ukážka lyofilizátu.
9. Popularizačné pokusy pre detských návštevníkov - "Chemická kuchyňa" (farebné zmeny pozorované okometricky - napr. rôzne pH hodnoty, fluorescencia, atď., porovnanie hmotnosti, hustoty - dvojfázové kvapaliny, atď., exotermické reakcie, chromatografia na tenkej vrstve, ovocná sopka, Nenewtonovská kvapalina, suchý ľad, kvasný uzáver, atď.).