21. Oži v AI koži

21. Oži v AI koži

  • Téma: Umelá inteligencia
  • Miesto konania: Stará tržnica- interiér
  • Prezentuje: Univerzita sv. Cyrila a Metoda/ Fakulta masmediálnej komunikácie

Informácie

Laboratórium Umelá inteligencia / 3. Umelá inteligencia, náš jazyk a riziká jej využívania

Rozhodujeme sa medzi dvoma aktivitami: 1) Chceme ľuďom priblížiť prompt engeneering prostredníctvom obrázkov. Okoloidúci by sa odfotili pred bielym pozadím a následne by si s pomocou našich asistentov nechali pomocou AI vygenerovať svoj avatar. Taktiež by si mohli vyskúšať generovanie obrázkov cez Adobe Fireflay. 2) Deep-fakes na vlastnej koži. Záujemcov by sme snímali kamerou a pomocou špeciálneho softvéru by sme ich tváre prepojili s datasetmi niektorej celebirty. V praxi by to vyzeralo tak, že by vedľa seba boli dve hlavy: návštevník nášho stánku, ktorý niečo rozpráva a vedľa neho napr. TomCruise, ktorý rozpráva presne to isté. Ešte sa rozhodujeme - zvažujeme, nakoľko máme dosť výkonných počítačov