63. Molekulárna k...

63. Molekulárna kuchyňa

  • Téma: Molekulárna biológia
  • Miesto konania: Stará tržnica- interiér
  • Prezentuje: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied, Ústav biológie a biotechnológie

Informácie

Význam vody pre rastlinu, klíčenie a čo sa deje so suchým semenom pri klíčení a prečo sú naklíčené semienka ľahšie stráviteľné pre nás. Jednoduché experimenty s farebným prejavom, ako sa polysacharidy degradujú klíčením na monosacharidy, imbibícia semien, ochutnávka naklíčených semien.
Molekulárna kuchyňa, ako si vyrobiť jedlo netradičných tvarov za pomoci biológie a chémie.