22. Jazyk a umelá...

22. Jazyk a umelá inteligencia

  • Téma: Umelá inteligencia
  • Miesto konania: Stará tržnica- interiér
  • Prezentuje: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Informácie

Laboratórium Umelá inteligencia / 3. Umelá inteligencia, náš jazyk a riziká jej využívania

Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i., predstaví, ako umelá inteligencia prispela k rozvoju jazykovedného výskumu a naopak, ako jazykovedný výskum prispel k rozvoju umelej inteligencie.
Na Európskej noci výskumníkov nebude chýbať ani Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i., ktorý predstaví vzájomný vzťah umelej inteligencie a jazyka. V stánku Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, v. v. i., si budú môcť návštevníci vyskúšať užitočné jazykové nástroje DEVELOPER, DIAKRITIK, KOLOKAT, či pokúsiť sa o vytvorenie štúrovského mena pomocou nástroja ŠTÚROVCI, písať v štúrovčine pomocou nástroja LUDEVIT alebo v hlaholike pomocou nástroja GLG. Návštevníci budú môcť preskúmať naše najnovšie jazykové nástroje SEMÄ a PARAPLAG. Tí zvedavejší sa dozvedia aj to, ako vlastne fungujú.
Pracovníci ústavu budú takisto prezentovať interaktívnou formou výsledky svojho výskumu. Už tradične budú pripravené ukážky knižnej produkcie ústavu a zdrojov Slovenského národného korpusu, ale aj rôzne jazykové hry, úlohy a kvízy.