27. Digitálna neu...

27. Digitálna neuropsychológia

  • Téma: Umelá inteligencia
  • Miesto konania: Stará tržnica- interiér
  • Prezentuje: Univerzita Komenského v Bratislave/ Filozofická fakulta/ Katedra psychológie/ Laboratórium neuropsychológie

Informácie

Laboratórium Umelá inteligencia / 4. Umelá inteligencia a robotika v zdravotníctve

Laboratórium neuropsychológie Katedry psychológie FF UK predstaví, akými rôznorodými spôsobmi vyšetrujeme reč pre zisťovanie možných príznakov tzv. neurodegeneratívnych ochorení.
Vyšetriť jazyk a reč sa dá rôzne : jednoduchým vyslovovaním hlásky A, cez pomenovanie rôznych obrázkov či dokonca rozprávaním príbehu o Popoluške alebo postupu prípravy čaju. Ako všetky tieto metódy rozvinula digitálna neuropsychológia a od vyšetrenia formou papierových testov cez tablet sa posunula až k sociálnej robotike, sa dozviete a vyskúšate u nás.