61. Nenahraditeľn...

61. Nenahraditeľné mikróby

  • Téma: Molekulárna biológia
  • Miesto konania: Stará tržnica- interiér
  • Prezentuje: Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i.

Informácie


Mikróby sú živé, všadeprítomné organizmy, ktoré sa nachádzajú v pôde, vode, vzduchu, potravinách, ľudskom tele atď. Sú nenahraditeľné pre život a mnohé z nich majú priaznivý vplyv na naše zdravie. Ovplyvňujú kvalitu denne konzumovaných potravín, vody, pôdy aj vzduchu. Taktiež sú esenciálnou súčasťou tráviaceho traktu človeka a mnohých živočíchov. Sú nenahraditeľné pri dekontaminácií vody a pôdy od ťažkých kovov. Mnohé mikroorganizmy produkujú unikátne látky vhodné na prípravu biopreparátov využiteľných v rôznych odvetviach. Iné mikróby produkujú pigmenty a látky s antimikrobiálnymi účinkami, ktoré zahŕňajú známe, ale aj doteraz neobjavené antibiotiká s využitím v medicíne, veterinárnom lekárstve a pod. Narastajúci výskyt rezistentných mikroorganizmov a tvorba biofilmov umožnili rozvoj alternatívnych biomedicínskych stratégií akými je používanie prírodných antimikrobiálnych látok enzybiotík a prírodných antioxidantov. Niektoré mikroorganizmy sa využívajú pre nadprodukciu rôznych látok, ktoré sú následne charakterizované z funkčného a štruktúrneho hľadiska. Bakteriálne spóry sa dajú využiť ako nosiče rôznych látok v zdravotníctve a priemysle. O tomto všetkom a mnohom inom vám radi porozprávame. Pre našich najmenších návštevníkov máme pripravené viaceré aktivity a súťaže s milým prekvapením.