29. Zaži prales!

29. Zaži prales!

  • Téma: Umelá inteligencia
  • Miesto konania: Stará tržnica- interiér
  • Prezentuje: Technická univerzita vo Zvolene/ Lesnícka fakulta

Informácie

Laboratórium Umelá inteligencia / 5. Zóna virtuálnej reality

Lesné ekosystémy patria medzi najdôležitejšie ekosystémy na Zemi, pretože plnia širokú škálu rôznych funkcií. Špecifickou kategóriou lesov sú nenarušené, pôvodné lesné spoločenstvá tzv. pralesy. Pralesy sú zásobárňou vody, charakteristické vysokou mierou biodiverzity a špecifickou štruktúrou. Vďaka moderným technológiám zberu priestorových (3D) údajov môžeme zrekonštruovať vysoko presný 3D model, ktorý je možné prehliadať vo virtuálnej realite. V našom stánku sa tak môžu návštevníci prostredníctvom virtuálnej reality preniesť do pralesa a porovnať ho s bežným hospodárskym lesom.