60. Je inteligenc...

60. Je inteligencia mikroorganizmov umelá?

  • Téma: Mikrobiológia
  • Miesto konania: Stará tržnica- interiér
  • Prezentuje: Univerzita Komenského v Bratislave/ Prírodovedecká fakulta

Informácie

Využitie metód molekulárnej biológie na identifikáciu nukleovej kyseliny v zmiešaných vzorkách, napr. vo vode. Ako mikroorganizmy využívajú tekutiny pre seba. Aké je spojenie medzi mozgom, inteligenciou a mikrobiómom? Voda z jaskýň.