57. Elektrina v n...

57. Elektrina v našom tele

  • Téma: Molekulárna biológia
  • Miesto konania: Stará tržnica- interiér
  • Prezentuje: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV v. v. i. / Centrum biovied

Informácie

V našom stánku sa dozviete o elektrofyziólogii - vede o elektrických signáloch v našom tele. Vysvetlíme Vám, ako sa šíri elektrický signál medzi nervovými bunkami - neurónmi a ako ich vieme zmerať aj to, aké molekuly sú zodpovedné za tieto deje. Okrem toho si budete môcť vyskúšať základné laboratórne techniky ako je pipetovanie, homogenizácia či centrifugácia, ktoré bežne používame v našej práci. Budete si môcť pozrieť model nervovej bunky aj mozgu.