59. Čistíme život...

59. Čistíme životné prostredie studenou plazmou!

  • Téma: Fyzika
  • Miesto konania: Stará tržnica- interiér
  • Prezentuje: Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatiky/ Oddelenie environmentálnej fyziky

Informácie

Studená plazma generovaná elektrickými výbojmi pri atmosférickom tlaku nachádza v posledných rokoch široké uplatnenie mnohých aplikáciách – napr. čistenie vody a vzduchu, v medicíne na liečbu rán, ako aj v poľnohospodárstve na zvýšenie úrody. Počas Európskej noci výskumníkov budeme prezentovať niekoľko malých prenosných zdrojov studenej plazmy, ktoré študujeme a testujeme v spomínaných aplikáciách. Niektoré zdroje budú generovať plazmu vo vzduchu, iné zase v kontakte s kvapalinami.