35. Infostánok SOVVA

35. Infostánok SOVVA

  • Téma:
  • Miesto konania: Stará tržnica- interiér
  • Prezentuje: SOVVA, o.z./ SAV/ CVTI SR/ IEUROPA

Informácie