36. Spojíme vás d...

36. Spojíme vás digitálne

  • Téma: Iné
  • Miesto konania: Stará tržnica- interiér
  • Prezentuje: Up Déjeuner & PaySy

Informácie

Spolupráca tradičného sprostredkovateľa Up Déjeuner (https://up-dejeuner.sk/nasa-ponuka) a technologického inovátora PaySy (https://paysy.sk/#intro) prináša zaujímavé projekty, ktoré pomáhajú k modernej správe komunít.
Poskytujeme inovatívne a adresné riešenia, ktoré spájajú ľudí a umožňujú dosiahnuť ich spoločný cieľ pomocou pokrokových technológií zameraných na spoluprácu v rôznych oblastiach (vedeckých, profesijných, záujmových, športových, školských, voľnočasových, sociálnych, mestských, regionálnych, zamestnávateľských ...), vyvážený životný štýl a zodpovednú spotrebu.
Počas Európskej noci výskumníkov 2023 začíname budovať vedeckú komunitu, zjednodušovať komunikáciu a sprostredkovať znalosti medzi vedcami a fanúšikmi vedy formou inovatívnej digitálnej karty.
Zaregistrujte sa tu : %odkaz% a získavajte rôzne informácie o objavoch, prednáškach, podcastoch ... aj v budúcnosti.