58. Odviate vetro...

58. Odviate vetrom zmyté dažďom

  • Téma: Environmentálne inžinierstvo, environmentalistika
  • Miesto konania: Stará tržnica- interiér
  • Prezentuje: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky/ Life populair

Informácie

ODVIATE VETROM, UMYTÉ DAŽĎOM?
Kvalita vody ako jednej z najdôležitejších surovín pre náš život závisí od viacerých procesov, prírodných aj ľudských, a súvisí s kvalitou ovzdušia. Atmosféra je „diaľnica“, ktorá posúva vodu (voda-vodná para-oblak) a aj vzduch (vietor) spolu s jeho znečistením do rôznych miest, vzdialeností, rôznou rýchlosťou. Oblak sa vznáša spolu s vetrom a nakoniec uvoľní vodu späť na zemský povrch v podobe zrážok. Máme veľké šťastie, že máme atmosféru naplnenú vzduchom. Vzduch v našej atmosfére totiž pôsobí ako izolácia, ktorá bráni tomu, aby sa Zem veľmi ochladila alebo aby sa príliš ohriala. Pred prílišným slnečným žiarením nás chráni ozónová vrstva Zeme. Naopak ozón blízko zemského povrchu, ktorý vzniká aj kvôli znečisteniu z dopravy a z priemyslu, je pre nás veľmi škodlivý. Dážď najúčinnejšie vyčistí ovzdušie od prachu aj rôznych znečisťujúcich látok. Musíme čakať na prírodu, aby za nás vyčistila to, čo sme my sami znečistili? Všetci chceme dýchať čistý vzduch a piť čistú vodu. Nie každý si však uvedomuje, do akej miery musí sám prispieť k ich ochrane.


VÝZNAM ČISTÉHO VZDUCHU A ČISTEJ VODY
Žiakom ukážeme naše uzatvárateľné nádoby s vodou. Nádoby môžeme dať vybraným deťom kolovať, nech si popozerajú v čom sa líšia. Jedna bude vo vnútri čistá, druhá bude znečistená.

PRACHOVÉ ČASTICE – ÚVOD K TÉME A HLASOVANIE
PM10 a PM2,5 sú častice s priemerom oveľa menším ako ľudský vlas, čo im umožňuje preniknúť do najhlbších oblastí pľúc a uľahčiť transport toxických zlúčenín do krvného obehu. Sú spájané s množstvom zdravotných dopadov vrátane predčasných úmrtí. Ako sa dostávajú do ovzdušia?

ZADYMENÝ DOM POD KUPOLOU
Kde bolo tam bolo, bol raz jeden zasnežený domček. Vonku bolo chladno, a tak si doma zakúrili do pece. Keď ohník horí, vytvára malé čierne čiastočky, takzvané sadze, ktoré vznikajú pri nedokonalom spaľovaní. Pozrieme sa spolu na ne zblízka.

FILTER PRACHOVÝCH ČASTÍC
Statická elektrina vie pritiahnuť aj malé prachové častice. „Nabijeme“ plastový hrebeň pošúchaním o vlasy alebo o nafúknutý balón a ukážeme deťom, ako na seba hrebeň nachytal korenie, čo sú v prípade komínov prachové čiastočky.

VEĽKÝ LONDÝNSKY SMOG A PRVÝ ZÁKON O ČISTOM OVZDUŠÍ
Smog - termín zo začiatku 20. storočia, ktorý sa začal používať potom ako smrteľná hmla pokryla Londýn počas piatich decembrových dní v roku 1952. Kombinácia dymu a hmly takmer zastavila život v meste a mala za následok tisíce mŕtvych. Jeho dôsledky podnietili prijatie zákona o čistom ovzduší. Od 1. júla 2023 je v platnosti náš nový Zákon o ochrane ovzdušia. Čo z toho pre nás vyplýva?

SMOG VO FĽAŠI
Do fľaše s vodou nastriekame lak na vlasy a uzavrieme – po stlačení fľaše sa v jej vnútri vytvorí hmla – voda je skondenzovaná na čiastočkách znečisťujúcich látok vo vzduchu.

MERANIE NO2 PRI ŠKOLÁCH A INTERAKTÍVNA MAPA
V novembri 2022 sme vyhlásili výzvu pre školy, v januári sme na 42 školách na Slovensku inštalovali spolu s ich žiakmi pasívno-difúzne trubičky na informatívne meranie NO2 pri školách z dopravy. Čo sme sa dozvedeli?

KAHOOT - VEDOMOSTNÉ KVÍZY