37. Podpora VaV z...

37. Podpora VaV z INTERREG programov nadnárodnej spolupráce

  • Téma: Iné
  • Miesto konania: Stará tržnica- interiér
  • Prezentuje: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Informácie

Predstavenie Interreg Program dunajského regiónu ako vhodného finančného nástroja pre podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti vedy, techniky a inovácií. Súčasťou bude aj propagácia výziev v tomto programe ako aj propagácia Stratégie EÚ pre dunajský región. Stratégia reflektuje aktuálne výzvy v makroregióne a odráža priority, ktorými sú okrem iných aj vzájomné prepojenie regiónu inteligentným a trvalým spôsobom.