54. Živá neživá p...

54. Živá neživá planéta

  • Téma: Zem
  • Miesto konania: Stará tržnica- interiér
  • Prezentuje: Univerzita Komenského v Bratislave/ Prírodovedecká fakulta

Informácie

Vieš o tom, že niektoré horniny sa rodia? Poznáte kolobeh hornín v prírode? Odhaľte život neživej planéty Zem, ktorá sa neustále sa mení. Viete ako sa narodili Tatry? Viete ako umiera oceán? Nájdime spolu odpovede na tieto otázky.