53. Neživí svedko...

53. Neživí svedkovia života

  • Téma: Neživá príroda
  • Miesto konania: Stará tržnica- interiér
  • Prezentuje: Univerzita Komenského v Bratislave/ Prírodovedecká fakulta

Informácie

Skameneniny, svedkovia vymretých organizmov, nám umožňujú pohľad do fungovania zaniknutých svetov. Počas miliónov rokov sa menila Zem a s ňou aj organizmy, ktoré svojim životom menili moria, vzduch aj povrch planéty. Rastliny a živočíchy menili a menia klímu za života, aj po smrti, ako uhlie, ropa, plyn. Poďte s nami preskúmať horniny a nájsť stopy dávneho života.