51. Zemetrasenia ...

51. Zemetrasenia – báť sa, či nebáť?

  • Téma: Geofyzika
  • Miesto konania: Stará tržnica- interiér
  • Prezentuje: Ústav vied o Zemi SAV, v.v.i. Geofyzikálny odbor/oddelenie seizmológie

Informácie

V našom stánku sa interaktívne dozviete prečo a ako zemetrasenia vznikajú a tiež kde a ako sa na Slovensku a vo svete merajú. Dozviete sa o historických zemetraseniach zaznamenaných na dnešnom území Slovenska a o ich účinkoch. Bude si môcť pozrieť a vypočuť záznamy zemetrasení z rôznych častí sveta. Dokonca, si budete môcť vytvoriť a zaznamenať vlastné malé “zemetrasenie“.