73. Zážitkové exp...

73. Zážitkové exponáty

  • Téma: Iné
  • Miesto konania: Stará tržnica- interiér
  • Prezentuje: KVANT spol. s r. o. / FMFI UK

Informácie

Netradičné experimenty a zážitkové exponáty