50. Geológia v ka...

50. Geológia v každodennom živote

  • Téma: Geológia
  • Miesto konania: Stará tržnica- interiér
  • Prezentuje: Ústav vied o Zemi SAV v. v. i./ Geologický odbor

Informácie

Každý deň v našom živote má súvis so Zemou, geológiou. V nákupných centrách, verejných, či súkromných budovách možno často nájsť ušľachtilé použitie hornín v podobe leštených kamenných obkladov, minerály slúžia ako základ na výrobu mnohých produktov. Návštevníci budú mať možnosť pozrieť si vzorky hornín, minerálov a skamenelín voľným okom aj pod mikroskopom a dozvedia sa mnohé informácie o kameňoch a skamenelinách, napríklad o ich vzniku a spôsobe zachovania.
V rámci tematického zamerania 17. ročníka festivalu vedy Európska noc výskumníkov - VODA - jej šetrenie, ochrana, čistenie – si budú môcť návštevníci pozrieť rôzne druhy podložia – priepustné a nepriepustné a ako nimi presakuje voda, čím budeme simulovať podzemné rezervoáry pitnej vody. Jeden z pokusov bude simulovať zachytenie ropných látok vo vode minerálnym absorbentom – perlitom.
Ďalší z pokusov bude znázorňovať proces, ktorým vznikajú pohoria – simuláciu vrásnenia hornín a vznik zlomov.
Už tradične budú mať návštevníci možnosť pozrieť si veľký model dymiacej sopky, ktorá je každoročne lákadlom nielen pre tých najmenších.