78. Zisti, ako sa...

78. Zisti, ako sa tvoria biotech inovácie s Lifbee Academy

  • Téma: Podpora inovácií
  • Miesto konania: Stará tržnica- interiér
  • Prezentuje: Lifbee

Informácie

V Lifbee stánku sa dozvieš ako sa vedecké aplikácie premieňajú na inovácie pre náš každodenný život a dozvieš sa aj aké sú najnovšie trendy v oblasti biotechnológií. Ukážeme ti aj také, ktoré majú potenciál viesť k významnému šetreniu vodných zdrojov vo viacerých priemyselných oblastiach, a tým prispievať k udržateľnému a ohľaduplnému hospodáreniu s naším životným prostredím. Biotechnológie majú široký dosah na úsporu napríklad v textilnom priemysle, v oblasti poľnohospodárstva napríklad vďaka novému odvetviu bunkového poľnohospodárstva môže potenciálne dochádzať k znižovaniu spotreby vody až o 90% v niektorých aplikáciách. Okrem toho, biotechnológie zohrávajú významnú úlohu v čistení odpadových vôd, kde nové technológie umožňujú efektívnejšie odstraňovanie znečisťujúcich látok z vodných zdrojov.
Budeš si môcť pozrieť, čomu sa venujú absolventi Lifbee Academy - akadémie s inovačným inkubátorom zameranej na rozvoj podnikavosti a vedeckých inovácií. Na stánku si budeš môcť zasúťažiť a stretnúť spoluzakladateľov platformy Lifbee.