49. Environmentál...

49. Environmentálne prostredie budov

  • Téma:
  • Miesto konania: Stará tržnica- interiér
  • Prezentuje: Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i.

Informácie

V stánku oboznámime záujemcov s problematikou environmentálneho prostredia budov, čo zahŕňa svetelný a tepelný komfort v interiéri. Ukážeme využitie pasívnych zariadení na prenos denného svetla, modelovanie a meranie jasu dennej a nočnej oblohy. Predstavíme využitie novej formy zateplenia fasády formou pasívne chladeného fotovoltického systému. Ukážeme inovatívne stavebné materiály dopované CO2, materiály používané v jadrových reaktoroch, podzemných vrtoch, či ekologické geopolyméry. Taktiež uvidíte prezentáciu šírenia trhlín a deformácii v konštrukciách.