74. Nabime sa ene...

74. Nabime sa energiou

  • Téma: Energetika
  • Miesto konania: Stará tržnica- interiér
  • Prezentuje: Slovenská elektrizačná prenosová sústava

Informácie

Stánok „Nabime sa energiou“ pod záštitou spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava ponúkne široký pohľad na elektrickú energiu. Prečo je dôležitá, kde vie pomôcť, ale aj ako môže ublížiť. Súčasťou stánku budú praktické ukážky, čo sa dá s elektrinou a magnetizmom „vykúzliť“ a pri niektorých to bude doslova horieť. Okrem toho v stánku SEPS nájdete vystavené makety elektrických stožiarov. Budete sa môcť dotknúť gule s elektrickými výbojmi. Ukážeme Vám tiež prierezy elektrických vedení a prostredníctvom virtuálnej reality sa zoznámite s elektrickou stanicou. V stánku SEPS sa jednoducho nabijete energiou.