48. Najlepší kama...

48. Najlepší kamaráti mesta - voda a zeleň

  • Téma: Ekológia
  • Miesto konania: Stará tržnica- interiér
  • Prezentuje: Ústav ekologie lesa SAV, v. v. i., / Slovak globe/ Ústav manažmentu STU

Informácie

Radi by sme Vás privítali v našom vedeckom stánku, v ktorom sa dozviete, ako nám voda uložená v zeleni pomáha prežiť letné horúčavy či naopak šetriť peniaze v chladných mesiacoch pri vykurovaní bytov a domov.
Všetkým návštevníkom radi zodpovieme na otázky:
1. Do akej miery sa vie strecha rozhorúčiť počas letných dní?
2. Aký teplotný rozdiel je medzi vnútroblokom bez zelene a vnútroblokom so zeleňou?
3. Čo potrebuje zeleň na účinné ochladenie mesta?
4. Stačí stromy zasadiť samostatne do chodníka?
5. Komunikujú stromy medzi sebou?
6. Naozaj stromy fungujú ako účinné klimatizácie?
7. Koľko dokáže vypiť jeden strom vody a koľko vody vie vypariť?
8. Boli vždy dlhé teplé letá?
9. Prečo niekedy vidíme, že prší nad Kamzíkom a v strede mesta nepadne ani kvapka?

V našom stánku na vás čakajú aktivity a hry, na ktorých zábavno-náučnou formou zistíte význam vody v meste. Ukážeme vám, ako nám pomáha zeleň prostredníctvom vody, ale aj iných vlastností pri živote v meste. Budeme spoločne sadiť, pozorovať korene zelene v rôznych typoch pôdy a skúšať teploty povrchov.
Tešíme sa na Vás.