47. Ako nájsť a c...

47. Ako nájsť a chrániť kvalitnú podzemnú vodu

  • Téma: Geológia
  • Miesto konania: Stará tržnica- interiér
  • Prezentuje: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra/ Oddelenie hydrogeológie a geotermálnej energie

Informácie

Krátke osvetové videá pre každého: ako sa dostane znečistenie do podzemnej vody, akým spôsobom sa môže v podzemnej vode ďalej šíriť, ako si ho môžeme čerpaním – odberom podzemnej vody pritiahnuť do svojej studne a ako zároveň môžeme použiť studne na zamedzenie šírenia kontaminácie. Ako podzemná voda vytvára priestory v podzemí a ako ich dokáže vyzdobiť neuveriteľnými dekoráciami, a akú úlohu môže mať pri tom vzájomná kombinácia skaly, vody a CO2 z pôdy.