72. Chránime hodn...

72. Chránime hodnotu myšlienok

  • Téma: Iné
  • Miesto konania: Stará tržnica- interiér
  • Prezentuje: Úrad priemyselného vlastníctva SR

Informácie

Interaktívne hry a kvízy, workshopy resp. diskusie na mieste na tému vynálezy a patenty a ochrana výsledkov vedecko-výskumnej činnosti, určené nielen odbornej, ale aj detskej a laickej verejnosti pre priblíženie problematiky významu ochrany duševného vlastníctva. K dispozícii budú odborní pracovníci úradu pripravení poskytnúť informácie.