40. Hranie sa s č...

40. Hranie sa s časticami v CERNe

  • Téma: Fyzika
  • Miesto konania: Stará tržnica- interiér
  • Prezentuje: Univezita Komenského Bratislava/ Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Informácie

Demonštrácie základných princípov v urýchľovačovej a detekčnej časticovej
fyzike (hmlová komora, mechanický model lineárneho urýchľovača, zjednodušený Rutherfordov experiment). Detekcia častíc dopadajúcich z kozmu. Názorná ukážka náhodných procesov v reálnom živote.