42. Mikročipy, el...

42. Mikročipy, elektrina, supravodivosť a vákuum hravou formou

  • Téma:
  • Miesto konania: Stará tržnica- interiér
  • Prezentuje: Slovenská akadémia vied/ Elektrotechnický ústav

Informácie

Návštevníci nášho vedeckého stánku budú môcť spoznať a hravou formou vyskúšať:
Vplyv nízkych tlakov na rôzne predmety a deje.
Tvarovanie polovodičových súčiastok s rozmerom len niekoľkých mikrometrov.
Teslov sen – čiže bezdrôtový prenos elektrickej energie.
Magnetickú levitáciu supravodiča v supravodivom stave – fyzikálny jav, ktorý okrem iného umožňuje konštruovať superrýchle vlaky Maglev pohybujúce sa na magnetickom „vankúši“. Vysvetlíme čo je to supravodivosť, predvedieme ako sa vznáša supravodivý objekt nad magnetickou dráhou a tiež vysvetlíme, prečo ho musíme chladiť kvapalným dusíkom, ktorý má teplotu mínus 196 stupňov.
Prípravu najtenšieho materiálu na svete – grafénu jednoducho pomocou lepiacej pásky a ceruzky a jeho pozorovanie pod mikroskopom. Účastníci si tiež pomocou grafénu budú môcť „nakresliť“ funkčný elektrický obvod.
A tiež prejavy rôznych fyzikálnych javov ako napríklad efekt skrytého trenia, zákona elektromagnetickej indukcie, stratu magnetických vlastností nad Curieho teplotou a iné.