46. Mayský vodný ...

46. Mayský vodný manažment

  • Téma: Spoločnosť a kultúra
  • Miesto konania: Stará tržnica- interiér
  • Prezentuje: Centrum mezoamerických štúdií/ Filozofická fakulta UK/ Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE

Informácie

Mayov považujeme za najvyspelejšiu civilizáciu Strednej Ameriky. Ako jediná kultúra dokázala zdokonaliť písmo a kalendárne systémy do precíznych foriem. Ako však dokázala prežiť ťažké striedanie období sucha a dažďov? Ako riešili vodný manažment v mestách, ktoré neboli vybudované v blízkosti riek? Bolo pre nich extrémne dôležité zachytiť čo najväčšie množstvo vody, ktoré im potom neskôr vedelo vydržať celé obdobie sucha.
Náš stánok zároveň predstaví možnosti, ako využiť umelú inteligenciu pri skúmaní tejto starovekej kultúry. Pomáha nám identifikovať jednotlivé znaky slabík a logogramov, pokúša sa prekresliť z erodovaných kamenných monumentov hieroglyfické písmo, alebo pomáha identifikovať mayské stavby.