Drogy, hormóny a ...

Drogy, hormóny a liečivá okolo nás

  • Téma: Environmentálne inžinierstvo, environmentalistika
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Oddelenie environmentálneho inžinierstva

Drogy, hormóny a liečivá okolo nás

Informácie

Náš stánok bude prezentovať najnovší výskum v oblasti výskytu drog, hormónov a liečiv v povrchových, odpadových a pitných vodách.

Viac informácií nájdete na:
https://www.facebook.com/groups/1399249727004578/
https://analyzuj-slovensko.webnode.sk/