Vidíme neviditeľné

Vidíme neviditeľné

  • Téma: Technika
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta

Vidíme neviditeľné

Informácie

V reálnom živote existuje mnoho fyzikálnych javov a dejov, ktoré nie je možné vidieť bez technického aparátu a vhodných metód. Jednou z oblastí je prúdenie plynov. Návštevníci budú mať možnosť vidieť, voľným okom neviditeľné prúdenie vzduchu okolo predmetov, ktoré si vyberú a nastavia do snímanej polohy. Na pomoc poslúži použitie metódy Schrielenovej videografie resp. využitie Moirého efektu, algoritmov spracovania obrazu, digitálna snímacia technika a optické prvky.