Voda v krajine - ...

Voda v krajine - nevyhnutnosť či riziko?

  • Téma: Hydrológia
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Ústav hydrológie SAV

Voda v krajine - nevyhnutnosť či riziko?

Informácie

Ústav hydrológie SAV predstaví vo svojom stánku známe i menej známe fakty o vodných zdrojoch v prírode. V stánku nájdete maketu a informácie o povodňových značkách na Dunaji, budete si môcť vyskúšať metódy merania obsahu vody v pôde, základných kvalitatívnych ukazovateľov vody. Svoje vedomosti si budete môcť preveriť formou kvízov.