Hranie s časticam...

Hranie s časticami v CERNe

  • Téma: Fyzika
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Univezita Komenského Bratislava Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Hranie s časticami v CERNe

Informácie

Demonštrácie základných princípov v urýchľovačovej a detekčnej časticovej fyzike (hmlová komora, mechanický model lineárneho urýchľovača, zjednodušený Rutherfordov experiment). Detekcia častíc dopadajúcich z kozmu. Názorná ukážka náhodných procesov v reálnom živote.http://microcosm.web.cern.ch/en/cloud-chamber-video#overlaycontext=en/cloud-chamber
https://build-your-own-particle-detector.org/