Majú elektromagne...

Majú elektromagnetické polia vplyv na život buniek?

  • Téma: Biológia
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: SAV, Ústav merania SAV

Majú elektromagnetické polia vplyv na život buniek?

Informácie

Aké merania to vedia odhaliť? Ako odmerať chovanie buniek? Predstavíme viaceré prístupy, pomocou ktorých sa dajú sledovať vlastnosti buniek. Návštevníci sa prostredníctvom mikroskopu ocitnú vo svete živých kvasinkových buniek. Popri tom budú mať možnosť pozorovať prejavy správania sa týchto buniek pod vplyvom elektromagnetického poľa a iných fyzikálnych a chemických faktorov.