Cukry v diagnosti...

Cukry v diagnostike ochorení

  • Téma: Chémia
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Slovenská akadémia vied, Chemický ústav

Cukry v diagnostike ochorení

Informácie

Sacharidy spolu s proteínmi, nukleovými kyselinami a tukmi patria k základným skupinám biomolekúl, ich správne porozumenie nám napomáha pri diagnostike rôznych ochorení. Zmeny v štruktúre alebo usporiadaní sacharidov nám umožňujú odhaliť ochorenia skôr ako to býva pri bežných diagnostických postupoch.Návštevnici sa budú môcť zoznámiť s rôznymi typmi nanomateriálov, ktoré sú používané. Vidieť grafénové vločky, zlaté nanočastice, ktoré nie sú zlaté alebo magnetické častice. V stánku budú prezentované ďalšie techniky využívajúce sa v chemických laboratóriách.

Viac informácií nájdete na http://www.chem.sk/sk/