Plasty nie sú nep...

Plasty nie sú nepriateľ

  • Téma: Chémia
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied

Plasty nie sú nepriateľ

Informácie

Ústav polymérov sa pokúsi vyvrátiť návštevníkom myšlienky o tom, že plasty nie sú len PET fľaše ale že je to veľká škála úžasných typov polymérov, ktoré v spoločnosti používame, bez ktorých sa už nevieme zaobísť a aké typy polymérov nás môžu aj liečiť.

Viac informácií nájdete na www.polymer.sav.sk