Kliešte, šváby a ...

Kliešte, šváby a iné príšery v mestách

  • Téma: Zoológia
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Slovenská akadémia vied, Ústav zoológie

Kliešte, šváby a iné príšery v mestách

Informácie

V stánku priblížime verejnosti biológiu kliešťov, švábov, prípadne ďaľších článkonožcov. Odprezentujeme aj rôzne zaujímavosti z ich života. O kliešťoch budú pripravené postre s informáciami, kde sa u nás vyskytujú, ako sa šíria v dôsledku meniacej sa klímy, ktoré nové druhy sa u nás môžu objaviť, aké ochorenia prenášajú, kde na nás číhajú a aká je prevencia. Budeme mať k dispozícii živé kliešte a šváby ako aj rôzne makety.

Viac informácií nájdete na http://zoo.sav.sk/en/