Školy

Vážené pedagogičky, Vážení pedagógovia,

tohtoročná Európska noc výskumníkov sa uskutoční 24.9.2021. Na programe intenzívne pracujeme, informácie a možnosti zapojenia zverejníme už čoskoro.