Spoznaj svojho vedca

Európska noc výskumníkov 2021 -  Učiteliapozvite do svojej školy výskumníka – vášho absolventa 

Kedy? 24.9.2021 (piatok) 

Kde? Celé Slovensko, základné a stredné školy 

Už po druhýkrát sa v rámci Európskej noci výskumníkov uskutoční aj aktivita Navštív svoju školu - Spoznaj svojho vedca. Učitelia, tohtoročná Európska noc výskumníkov opäť pozve vedcov priamo k vám do škôl na celom Slovensku. Chceme, aby vaši študenti stretli úspešných absolventov vašej školy pôsobiacich v oblasti vedy a výskumu. Ak takéhoto absolventa poznáte, dajte nám o tom vedieť a my sprostredkujeme jeho návštevu na vašej škole. Do projektu sa môžete zapojiť aj keď nepoznáte žiadneho absolventa vašej školy pôsobiaceho v oblasti výskumu – buď ho nájdeme alebo vám ponúkneme prezentáciu iného slovenského výskumníka, ktorý predstaví študentom svoju prácu a ukáže im, čím je vedecká kariéra zaujímaváPrezentujúci vedci budú podporovaní v tom, aby prezentáciu doplnili praktickými ukážkami, demonštráciami či pokusmi, aby tak lepšie predstavili svoju tému žiakom a študentom. Zámerom je doplniť klasické formálne a teoretické vyučovanie o zážitkovú formu a priamu skúsenosť.  

Ako sa prihlásiť? Prihláste svoju triedu alebo školu prostredníctvom online formulára a my sprostredkujeme prezentáciu slovenského vedca, ktorý je absolventom vašej školy. 

Rovnaké prihlasovanie bude prebiehať aj zo strany vedcov. Prihlášky spracujeme a skontaktujeme vedca s prihlásenou školouV prípade, že nebude možné u vás uskutočniť prezentáciu vášho absolventa, bude vám ponúknutá alternatíva. 

Ako môže prebiehať prezentácia? To necháme plne na Vašom rozhodnutí. Môže ísť o prezentáciu počas jednej vyučovacej hodiny pre jednu triedu, alebo prezentáciu pre viac tried na rôzne témy viacerými vedcami 

Prihlasovanie bolo uzatvorené dňa 31.8.2021.

Prezentácie Spoznaj svojho vedca sa uskutočnia iba počas dňa Európskej noci výskumníkov – 24.9.2021. 

Organizačné zabezpečenie: Po vyplnení formulára Vám príde e-mail spotvrdením a zadanými údajmi. Po spracovaní prihlášky vás budeme kontaktovať pre dohodnutie prezentácie a ďalších organizačných záležitostí.  

Uskutočnenie aktivity Navštív svoju školu-Spoznaj svojho vedca odporúčame v online forme, prípadná realizácia návštevy vedca na škole je možná po dohode vedca a danej školy.  Zmena programu vyhradená.