Výtvarná súťaž

Mílí nadšenci vedy,

na príprave nových tém výtvarnej súťaže usilovne pracujeme.

Súťažíť sa bude v dvoch kategóriách – 1. a 2. stupeň ZŠ (do 15 rokov). V každej kategórii bude porotou vybraný jeden víťazný plagát. Zo všetkých zaslaných plagátov bude vyžrebovaný ešte jeden výherca súťaže, to znamená, že spolu budú ocenení traja víťazi.

Nezabudni aj naďalej sledovať náš web a sociálne siete, kde budeme postupne zverejňovať novinky o podujatí.