Veda v centre: Virtuálna realita v medicíne

30.9.2016, piatok, 17:30
V - klub, Nám. SNP 12, Bratislava
vstup voľný

Hostia:
doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD., prednosta Ústavu lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny LF UK a Ing. Fedor Lehocki, PhD., z Ústavu robotiky a kybernetiky na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave

Moderuje: Martina Švirlochová

Téma kaviarne:
Pozývame Vás do špeciálnej vedeckej kaviarne, ktorá sa uskutoční v rámci  Európske Noci výskumníkov v piatok 30.9.2016 o 16.00 hod vo V-klube na u. Nám. SNP v Bratislave. Budeme v nej diskutovať o virtuálnej realite v medicíne.
Využitie virtuálnej reality stále viac smeruje aj do iných oblastí a sfér, ako sú len hry a zábava. Technológia virtuálnej reality dokáže totiž prepojiť poznatky, zábavu a interakciu do jedného celku. Preto nové možnosti sa objavujú najmä vo vzdelávaní. Virtuálna realita sa rozširuje postupne do takých oblastí ako je teleprezencia, telerobotika, a telemedicína, kde sa čoraz viac odborníkov zaoberá výskumom v oblasti medicínskeho využitia virtuálnej reality.  Už teraz sa reálne začína využívať napríklad vo vzdelávaní a príprave mladých medikov.  Technológia virtuálnej reality  umožňuje dokonalú vizualizáciu ľudského tela, vytvorí priestorové modely jeho orgánov, čo umožňuje študentom medicíny nielen študovať do detailov ľudské telo, ale mladým lekárom pomáha  pripraviť sa na náročné operácie. Krok za krokom si tak môžu nanečisto vyskúšať postupy, bez ohrozenia zdravia pacienta. Prvé lastovičky sa už objavili aj v oblasti liečenia rôznych ochorení. V oblasti psychológie sa virtuálna realita začína využívať ako terapeutická / liečebná/  metóda pri depresii a ďalšou oblasťou medicíny by mohlo byť jej využitie pri liečbe autizmu.
Ako je na tom výskum zariadení, ktoré by mohli využívať technológiu virtuálnej reality  v medicínskej praxi? Kde všade sa dá v blízkej budúcnosti očakávať nástup virtuálnej reality v klinickej medicíne? Ktoré zariadenia využívajúce jej technológiu už dnes pomáhajú v experimentálnej fáze našim lekárom? Na tieto a podobné otázky odpovedia v špeciálnej  vedeckej kaviarni v rámci Európskej Noci výskumníkov uznávaní vedci a odborníci, doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD., prednosta Ústavu lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny LF UK a Ing. Fedor Lehocki, PhD., z Ústavu robotiky a kybernetiky na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.