Školy

Vážené pedagogičky, Vážení pedagógovia,

tohtoročná Európska noc výskumníkov sa uskutoční 24.9.2021.

Program online štúdia si môžete pozrieť na online.nocvyskumnikov.sk

Program Vedy bez hraníc a prihlasovanie nájdete na tomto odkaze. 

Informácie o Vedeckom kuriérovi nájdete na tomto odkaze.