Košice

29.9.2017, piatok, 9:00 - 21:00, vstup voľný
Slávnostné otvorenie festivalu sa bude konať o 10:00 v prítomnosti organizátorov a partnerov podujatia.

V priestoroch obchodného centra Atrium Optima uvidíte vedecké stánky a prezentácie v regionálnych univerzít - Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Prešovskej univerity v Prešove, a výskumných ústavov Slovenskej akadémie vied. V poobedných hodiných sa predstavia vedci aj prostredníctvom prednášok o atraktívnych a zaujímvých témach v priestoroch kinosály Cinemax.  Pripravené budú aj drobné vedomostné súťaže a kvízy.

Sprievodným podujatím festivalu v Košiciach je tiež program v Hvezdárni Medzev.

Preštudujte si o programe viac: 


Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2016 - 2017, Grantová zmluva, č. 723000

Novinky

všetky novinky

Súťaže pre každého

Aj tento rok pre Vás v rámci Európskej noci výskumníkov 2017 chystáme niekoľko zaujímavých súťaží, v ktorých budete môcť naplno prejaviť Vašu fantáziu, kreativitu, vedomosti a ...

Možnosť prezentácie výskumu v Bruseli

Od 2015 sa v Bruseli každý september koná podujatie s názvom "Science is wonder-ful". Tento rok sa bude konať 26. a 27. septembra v bruselskom Parlamentáriu. Každá krajina, kto...