Košice

09:00 - 21:00, vstup voľný

V priestoroch obchodného centra Atrium Optima uvidíte viac ako 70 vedeckých stánkov a prezentácií košických univerzít - Technickej univerzity, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Prešovskej univerity, a výskumných ústavov SAV. V poobedných hodiných sa predstavia vedci aj prostredníctvom prednášok o atraktívnych a zaujímvých témach v priestoroch kinosály Cinemax.  Pripravené budú aj drobné vedomostné súťaže a kvízy.

Novinky

všetky novinky