Veda v osade

Občianske zduženie Equity v spolupráci so SOVVA, o.z.  v tomto roku už ôsmy krát organizuje v rámci Európskej noci výskumníkov podujatie Veda v osade. Noc výskumníkov prináša vedu aj tým, ku ktorým vedci a výskumníci bežne neprichádzajú, deťom žijúcim v odľahlých, často krát aj chudobných kútoch Slovenska. V lokalitách, odkiaľ je pre deti jednak ďaleko, jednak draho zájsť na podujatie konané vo veľkých slovenských mestách.

Harmonogram podujatia (29. septembra 2017):  

Na príprave programu pracujeme

V roku 2016 Veda v osade navštívila Markušovce a Rudňany. Deti v základných školách mali možnosť zoznámiť sa s tajomstvami geológie, chémie, fyziky, biológie, geografie, ale aj cirkusového umenia. Zažili veľa zábavy, využili možnosť nielen všetko vidieť a počuť, ale hlavne chytiť, vyskúšať, bádať a špekulovať spolu s lektormi - výskumníkmi. Na záver výskumníckeho dňa priniesli vedci vedeckú šou priamo obyvateľom (starým – mladým – všetkým) rómskej lokality v Rudňanoch. Viac info

V predchádzajúcich rokoch sme spolu s výskumníkmi z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzity Mateja Bela a Slovenskej akadémie vied zrealizovali stretnutia so žiakmi základných, stredných a špeciálnych škôl a deťmi v komunitných centrách  na Šumiaci, v Kremnici, Moldave nad Bodvou, Starej Ľubovni, Ostrovanoch, v Muránskej Dlhej Lúke, v Jelšave, v Spišskom Hrhove, v Spišskom Podhradí, Plaveckom Štvrtku, Novom Živote, Stráňach pod Tatrami, Spišskom Štvrtku a Humennom. 

Archív:

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2016 - 2017, Grantová zmluva, č. 723000

Novinky

všetky novinky

Súťaže pre každého

Aj tento rok pre Vás v rámci Európskej noci výskumníkov 2017 chystáme niekoľko zaujímavých súťaží, v ktorých budete môcť naplno prejaviť Vašu fantáziu, kreativitu, vedomosti a ...