Zážitkové centrum vedy- Aurelium

Čo je centrum vedy?

Centrum vedy je miesto, kde sa prelína zábava s učením v duchu hesla Jána Amosa Komenského „Škola hrou“, kedy je vedecký poznatok alebo akékoľvek učivo skryté v zábavnom experimente. Centrum vedy používa neformálne metódy, vyvažuje prvky hry a vzdelávania. Idea centra vedy vychádza z názoru, že najlepšie sa každý učí pomocou vlastných skúseností a zážitkov. Preto sa snaží všetkým návštevníkom dať príležitosť všetko vyskúšať a prísť na mechanizmus, akým daná vec funguje. Všetko je do značnej miery v rukách návštevníka. Hlavnou myšlienkou centra vedy je popularizovať vedu formou prístupnou širokej verejnosti tak, aby si každý z návštevníkov odniesol nové poznatky, zážitky a nové vedomosti. Zážitkové centrum vedy Aurelium je primárne určené  pre mládež od 12 rokov, keďže exponáty vyžadujú základné znalosti fyziky, ktoré návštevníkom pomôžu pri ďalšom rozvoji vedomostí. 

Kde ho nájdete?

Bojnická 3 (areál Matador)
831 04 Bratislava-Nové Mesto
Slovenská republika

Čo ponúka?

Rovnako ako klasické múzeum využíva aj centrum vedy exponáty, tie však nemajú hodnotu historickú, ale náučnú. Tá spočíva v potenciáli provokovať myslenie prostredníctvom priamej interakcie. Personál centra vedy exponáty pred návštevníkmi nestráži, ale naopak ich nabáda k fyzickému preskúmavaniu a pomáha im v realizácii experimentov. Veda ako veda nie je vždy atraktívna, ľudia sa jej často vyhýbajú, pretože majú pocit, že je to príliš komplikovaná vec. Objavovanie a experimentovanie v centre vedy je ponúkané tzv. metódou trójskeho koňa, t. j. nie prvoplánovo ale atraktívnou a zábavnou formou pomocou hier a pokusov, keď dochádza k nenásilnému objasňovaniu vedeckých informácii.

Aký má účel?

Účel centra vedy je vzdelávať interaktívnou formou, zvýšiť všeobecný záujem o vedu v spoločnosti pomocou interaktívnych expozícií. Presvedčiť mládež, že aj veda môže byť zábavná a vzbudiť v nich záujem o otázky týkajúce sa vedy. Motivovať mladých ľudí k vedeckej kariére a štúdiu technických odborov a prírodných vied. Pútavým spôsobom prezentovať najzaujímavejšie javy v oblasti fyziky, chémie, biológie a iných prírodných a technických vied. Ako v škole i v centre vedy je snaha o to, aby sa návštevník niečomu priučil alebo skôr lepšie pochopil to, čo predtým len tušil na intuitívnej úrovni. Zábava tu nie je samoúčelná je to motivačný prvok a prostriedok k poznaniu. Úlohou centra vedy je aj zabezpečiť transformáciu aktuálneho vedeckého poznania do zrozumiteľnej podoby. Prepojenie základných vedeckých princípov a zákonitostí s ich využitím v reálnom živote.

Centrum vedy bude i tento rok súčasťou Európskej noci výskumníkov ako sprievodné podujatie.

Aurelium POTME.

Netradičné stretnutie s vedou

Európska noc výskumníkov 2023 - 29.9.2023

Program od  9:00 do 21:00 

9:00 - 16:00 Pravidelené prehliadky Aurelia

17:00 - 18:00  Workshopy hlavolamu Tangram pre deti i dospelých

18:30 - 19:00 Alžbeta Marček Chorvátová: Ako svietia mikroplasty vo vode?  (prednáška)

19:00 - 19:30  Zážitková science show: Voda a laser

20:00 - 20:45  Aurelium potme. Komentovaná prehliadka Aurelia

20:50 - 21:00 Laser show a záver


Ďalšie aktivity počas celého dňa od 9:00 do 16:00

Pátračka v Aureliu – zahraj si našu pátraciu hru

Projekt ARphymedes  - spoznaj exponáty aj v rozšírenej realite

Tajomný zvuk Space drum- zahraj si na perkusný nástroj

 

Ako si rezervovať návštevu Aurelia počas Európskej noci výskumníkov?

  • Ak ste školská exkurzia/skupina nad 10 osôb a chcete prísť čase 9:00 – 16:00:

online cez náš rezervačný systém na https://rezervacie.aurelium.sk/rezervacia/

Po 16:00 online rezerváciu nepotrebujete.

  • Ak ste jednotlivec, rodina, malá skupinka a chcete prísť v čase 9:00 – 21:00:

rezerváciu nepotrebujete.  *V prípade, že kapacita Aurelia presiahne maximálny počet 50 návštevníkov, môže sa stať, že budete musieť na vstupe počkať.

Počas Európskej noci výskumníkov je vstup do Aurelia bezplatný pre jednotlivcov i exkurzie.

Čo je Pátračka v Aureliu?

Pátracia hra, v ktorej objavuješ zákony fyziky, zoznámiš sa s našimi exponátmi, lúštiš tajničku a možno sa ti podarí odhaliť meno nášho maskota.

Základné informácie o Pátračke

Štart a cieľ: Hra začína aj končí na recepcii

Potrebný čas: cca 20 minút

Čo potrebuješ k hre? Nájdi pri recepcii stojan s označením Pátracia hra,  vezmi si odtiaľ Plán hry alebo si ho už vopred stiahni z našej webovej stránky a prines ho so sebou.

Pre koho je hra určená? Zúčastniť sa môžu deti školského i predškolského veku (aj s pomocou dospelákov).