Umelá inteligencia – Budúcnosť v obrazoch

Súťaž bola ukončená!

Gratulujeme výhercom:

1.Stupeň: Výtvarnú sadu - maľovanie podľa čísel na plátno vyhrala Paula Pikorová s prácou "ROBOTY, DO ROBOTY!" 

2.Stupeň: Reproduktor JBL GO 3 vyhrala Veronika Elizabeth Závodská s prácou "Umelá inteligencia"


Milí súťažiaci,

nachystajte si výtvarné pomôcky a zapojte sa do súťaže. 

Súťaž trvá od 14. júna a končí 20. septembra 2023, tak neváhajte a čím skôr sa zapojte !!

Súťaž je určená pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií (do 15 rokov), kde majú príležitosť vyjadriť svoje predstavy a pohľady na tému umelej inteligencie. 

Umelá inteligencia je úžasným fenoménom, ktorý má potenciál zmeniť svet, a my chceme vedieť, ako si to predstavujete práve vy- žiaci. Vytvorte umelecké dielo, ktoré vyjadruje vaše názory, predstavy a emócie súvisiace s touto témou. 

Zamyslite sa nad otázkami, aký vplyv môže mať v budúcnosti umelá inteligencia na naše každodenné životy, čo sú jej potenciálne výhody a nevýhody. Môžete skúsiť porozmýšľať aké by bolo ideálne spolužitie medzi človekom a strojom alebo ako by umelecké dielo mohlo prezentovať vzťah medzi človekom a umelou inteligenciou. 

Môžete experimentovať s akýmikoľvek technikami, ktoré vám najlepšie vyhovujú (maľba, kresba, koláž, digitálna grafika alebo iné). Vaše dielo by malo byť originálne a reflektovať vašu predstavivosť a kreativitu.

Účastník súťaže vyplní prihlášku dostupnú na webovej stránke nocvyskumnikov.sk a spolu so skenom/fotografiou výtvarného diela ju odošle na e-mailovú adresu sutaz@sovva.sk

Práce následne odošlite poštou na našu adresu Špitálska 10, 811 08 Bratislava do 20. septembra 2023.

Porota, zložená z odborníkov SOVVA, vyberie tie najinšpiratívnejšie a najkreatívnejšie diela, ktoré budú ocenené v dvoch kategóriách a to: 

  •  1. kategória - žiaci prvého stupňa  

  • 2. kategória - žiaci druhého stupňa.   

Z každej kategórie vyberieme jedného výhercu, ktorý si cenu prevezme priamo na Európskej noci výskumníkov v najbližšom meste alebo mu ju pošleme domov.  

Ceny:  

1. Žiaci prvého stupňa - Výtvarná sada maľovanie podľa čísel na plátno 

  

2. Žiaci druhého stupňa - Reproduktor JBL GO 3

Tešíme sa na vaše kreatívne a inšpiratívne umelecké diela, ktoré nám ukážu vaše jedinečné pohľady na umelú inteligenciu a jej budúcnosť.