Možnosti použitia...

Možnosti použitia vodíka na pohon automobilov

  • Téma: Technika
  • Miesto konania: Vedecké kaviarne
  • Prezentuje: Dubnický technologický inštitút
  • Prednášajúci:Doc. Ing. Ján Lábaj, CSc.
  • Dátum a čas začiatku: 30. 09. 2020 17:00

Možnosti použitia vodíka na pohon automobilov

Informácie

Prednášajúci: Doc. Ing. Ján Lábaj, CSc., Dubnický technologický inštitút

Septembrová vedecká kaviareň sa konala bez prítomnosti publika.

Kedy? 30.9.2020 - videozáznam je zverejnený na tomto odkaze.

V úvode prednášky sa dozviete niečo o histórii použitia vodíka pre pohon mobilných strojov. Docent Lábaj bude hovoriť o vlastnostiach vodíka a o problémoch s jeho použitím pre piestové motory. Podrobnejšie rozoberie problematiku spaľovania, kinetického a difúzneho plameňa v piestových motoroch, plameňa v rôznom režime prúdenia, spaľovaniu vodíka a jeho porovnanie s inými palivami. Odborník objasní pojmy ako je hluk od spaľovania, abnormálne horenie paliva v piestových motoroch a jeho akustické prejavy. Zároveň vysvetlíme, prečo nie je klopavé spaľovanie detonácia, prečo je potrebné vodík do spaľovacieho priestoru motora vfukovať alebo vstrekovať. Súčasťou prednášky bude aj prezentácia výroby, skladovania, transportu vodíka a problémov s kryotechnikou. Na záver príde reč aj na vznik škodlivín, ktoré sa tvoria pri spaľovaní vodíka v piestovom motore.

O prednášajúcom:

Doc. Ing. Ján Lábaj, CSc. v súčasnosti pracuje na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom, na Katedre didaktiky odborných predmetov, kde prednáša odborné predmety z oblasti strojárstva. Venuje sa simulačným výpočtom z dynamiky tekutín pre priemysel a konzultáciám pre univerzity v oblasti spaľovania, transportu hmoty a tepla, a tiež spolupracuje na úpravách motorov kogeneračných jednotiek pre rôzne alternatívne palivá vyrobené z plastov a iných druhotných surovín.