Prach v atmosfére...

Prach v atmosfére – škodlivý alebo prospešný?

  • Téma: Vesmír
  • Miesto konania: Vedecké kaviarne
  • Prezentuje: Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied a Katedre mineralógie a petrológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
  • Prednášajúci:Doc. Mgr. Peter Bačík, PhD.
  • Dátum a čas začiatku: 26. 11. 2020 17:00

Prach v atmosfére – škodlivý alebo prospešný?

Informácie

PrednášajúciDoc. Mgr. Peter Bačík, PhD. Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied a Katedre mineralógie a petrológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Kedy? Prednáška sa uskutočnila 26.11.2020. Záznam z podujatia je dostupný na tomto odkaze

Sledujte podujatie na Facebooku.

Do akej miery ovplyvňujú malé častice prachu život na planéte či ľudský organizmus? Vedeli ste, že prach prenáša rádioaktívne prvky z nehôd atómových elektrární? O silnom vplyve prachu, ktorý je častokrát sotva viditeľný, porozpráva vo svojej prednáške v rámci podujatia Veda v CENTRE v CVTI SR docent Peter Bačík.

Prach je všadeprítomný, aj vo vzduchu, ktorý dýchame. Nájdeme ho dokonca aj v tých najčistejších laboratóriách. Spôsobuje vážne choroby dýchacieho traktu, dokonca aj rakovinu. Prenáša rádioaktívne prvky z havárií atómových elektrární. Dokáže spôsobiť vymieranie života na celých kontinentoch, dokonca na celej planéte. Na druhej strane, bez prachu v atmosfére by sme nemali koralové útesy, fytoplanktón a dokonca ani len dážď. A možno aj prach v atmosfére nám pomôže zvrátiť nepriaznivú klimatickú zmenu. Takže je prach v atmosfére škodlivý alebo prospešný?

O prednášajúcom

Doc. Mgr. Peter Bačík, PhD. pracuje ako vedecký pracovník Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied a ako docent na Katedre mineralógie a petrológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Venuje sa pomerne širokému okruhu študovanej problematiky od teoretickej mineralógie a kryštalochémie minerálov až po aplikované smery vrátane gemológie, environmentálnej mineralógie a materiálovo-technologického výskumu. Súčasťou environmentálneho mineralogického štúdia je výskum prachových častíc v atmosfére, ich zloženia, vlastností, vplyvov na životné prostredie a zdravie človeka.