Prednášky

OC Optima Košice - Prednášky

1. Svet okolo teba je ako zo sci-fi. Dokážeme ti to...

Téma: Živá príroda a chemické vedy
Prezentujúci: Šimon Popovič VEDA V KOCKE
Čas: 29. 09. 2023 14:00 - 29. 09. 2023 15:00

2. Moje zvieratko je veľký maškrtník, alebo cudzí predmet v tráviacej sústave

Téma: Medicína
Prezentujúci: MVDr. Mária Figurová, PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Čas: 29. 09. 2023 15:00 - 29. 09. 2023 15:30

3. Nekŕmte ma hlúposťami (ako sa starať o plazy)

Téma: Medicína
Prezentujúci: MVDr. Miloš Halán, PhD Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Čas: 29. 09. 2023 15:30 - 29. 09. 2023 16:00

4. Parazity vo svetle globálnych zmien. Máme sa ich báť?

Téma: Medicína
Prezentujúci: MVDr. Daniela Antolová, DrSc. Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied
Čas: 29. 09. 2023 16:00 - 29. 09. 2023 16:30

5. Neviditeľné sa stáva viditeľným - obrazová spektrometria v geografickom výskume

Téma: Živá príroda a chemické vedy
Prezentujúci: Michal Gallay Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Čas: 29. 09. 2023 16:30 - 29. 09. 2023 17:00

6. Inteligencia lietadiel - budúcnosť lietania?

Téma: Technika
Prezentujúci: prof. Ing. Rudolfa Andogu, PhD. Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta
Čas: 29. 09. 2023 17:00 - 29. 09. 2023 17:30

7. Lasery – brána do sveta rýchlych procesov

Téma: Živá príroda a chemické vedy
Prezentujúci: Gregor Bánó Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Čas: 29. 09. 2023 17:30 - 29. 09. 2023 18:00

8. Z Košíc na kométu, Merkúr a Ganymedes

Téma: Živá príroda a chemické vedy
Prezentujúci: Ján Baláž Ústav experimentálnej fyziky SAV
Čas: 29. 09. 2023 18:00 - 29. 09. 2023 18:30

9. Udržateľné hospodárenie s dažďovou vodou v obciach

Téma: Hydrológia
Prezentujúci: Dr. h. c. prof. Ing. Martina ZELEŇÁKOVÁ, PhD., Stavebná fakulta TU v Košiciach
Čas: 29. 09. 2023 18:30 - 29. 09. 2023 19:00