Meet your Researcher

V rámci prípravy na 16. ročník Európskej noci výskumníkov, ktorý sa bude konať 30. septembra 2022 sme pre Vás v spolupráci s Britskou ambasádou na Slovensku pripravili špeciálnu edíciu podujatia Spoznaj svojho vedca, ktorú sme nazvali Meet your researcher.

O čo ide?

Ponúkame Vám možnosť, aby sa vaši študenti stretli s úspešnými britskými výskumníkmi pôsobiacimi na Slovensku, alebo slovenskými výskumníkmi pôsobiacimi vo Veľkej Británii.

V rámci formátu Meet your researcher chceme, aby žiaci a študenti stretli úspešných výskumníkov a  výskumníčky. Cieľom je, aby výskumníci ukázali študentom a žiakom, že vedecká práca a inovácie majú veľký spoločenský výzvam. Zároveň ich bude tento formát podporovať k vedeckej kariére, inovatívnosti a lepšiemu porozumeniu svetu.

Celá prezentácia by mala byť predovšetkým interaktívna a do celého procesu by mali byť zapojení aj žiaci a študenti. Predpokladáme trvanie 45 minút s tým, že prezentácia výskumníka by mala 20 minút a ďalších 25 minút by bolo na otázky a diskusiu.

Pre koho je aktivita určená?

Podujatie je určené predovšetkým pre triedy a študentov stredných škôl z celého Slovenska.

Akým spôsobom bude podujatie prebiehať?

Ide o on-line prezentáciu prostredníctvom Zoom, ktorá bude zároveň vysielaná na Facebookovej stránke Európskej noci výskumníkov. Prístup do Zoomu bude mať iba registrovaná trieda. Zároveň len jej študenti budú môcť klásť otázky.

Kedy sa budú prezentácie konať?

V marci 2022, a to na základe dohody prihlásených škôl a výskumníkov.

V akom jazyku sa budú prezentácie konať?

V slovenskom a anglickom.

Ako sa prihlásiť?

Vyberte si PREZENTÁCIU ZAREGISTRUJTE svoju triedu. Následne Vás budeme kontaktovať, aby sme si dohodli čas a termín.

Súťaže

Po skončení všetkých prezentácií sa budete môcť zapojiť do súťaže o dve ceny. Stačí len vyplniť náš kvíz, ktorý bude obsahovať otázky s oblastí, o ktorých budú hovoriť naši výskumníci a výskumníčky. Všetky prezentácie si budete môcť pozrieť na našom Facebooku.

V rámci kvízu budete môcť vyhrať dve ceny:

Cena pre triedu

Zo všetkých študentov, ktorí správne vyplnia všetky otázky, vylosujeme jedného, ktorý pre svoju triedu vyhrá Levenhuk Skyline PLUS 130S Telescope.

Cena pre študenta

Zo všetkých zapojených študentov, ktorí správne vyplnia všetky otázky, vylosujeme jedného, ktorý získa knižné poukážky vo výške 100€ do jedného zo slovenských kníhkupectiev.

KVÍZ